Physella acuta

Physella acuta

Европейска физа

Латинско име

Physella acuta

Популярно име

Европейска физа

Група

Мекотели

Семейство

Физиди (Physidae)

Местообитание, хабитат

Северна и Централна Европа

Приблизителен размер

12 мм

Минимален размер на аквариума

няма

Изисквания, температура

20 - 28 °C

Изисквания, обща твърдост

6,5 - 15,0 °

Изисквания, pH

5,5 - 8,0

Тип вода

сладка

Ниво на трудност

лесно

Описание

Европейската физа (Physella acuta) е сладководен охлюв, който на свобода се среща в почти цяла Европа с изключение на най-южните части от континента:

Южна Норвегия, Южна Швеция, Дания (почти навсякъде), Финландия (навсякъде), Русия (най-рядко в района на Калининград и в Западен Сибир), Естония (навсякъде), Латвия (навсякъде), Литва (навсякъде), Полша (навсякъде), Чешка република (разпръснати изключения), Словакия (разпръснато най-вече в равнините), Австрия (в равнините), Унгария, Северна Италия , Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония, Албания, България, Румъния (често срещан), Украйна, Турция (срещат се само в определени региони), Холандия (навсякъде), Белгия (най-често в равнините), Люксембург (известно е само едно място), Швейцария (само в низините и разпръснати), Франция (континентална част), Испания (континентална част). Широко разпространен вид в Северна Германия.

Това мекотело обитава различни водоеми със застояла вода, богата на растителност, като например езера, язовири, канали, както и бавно течащи води със слабо течение. Най-често се открива по водните растения.

Черупката на този охлюв е с много тънки стени и има яйцевидна форма. На дължина достига от 7 до 12 мм, а на ширина - от 4 до 7 мм. Светла на цвят (кафяво жълта), лъскава и гладка, с до 4 завивки, които са ляво ориентирани. Младите охлюви имат по-кълбовидна (яйцевидна) форма, която с течение на времето се издължава.

Физата е охлюв, който разполага с бели дробове. Това му позволява да диша атмосферен въздух и да се чувства еднакво добре под и над водата. Очите са разположени на дълги, тънки пипала. Тялото е от кафяво до черно - жълто на цвят, доста заоблено в предната си част и заострено накрая (капковидна форма).

Широкото му разпространение говори за високата му толерантност по отношение на средата. Умереното органично замърсяване, широк диапазон на pH и обща твърдост, както и леко солената вода са лесно поносими от физите. Единствените по-особени изисквания на тези охлюви са свързани с наличието на кислород във водата.

Жизненият цикъл при Physella acuta продължава около 12-14 месеца и е пряко свързан с новото поколение. Възрастните екземпляри умират почти веднага след хвърлянето на яйцата.

 

Хранене

Хранят се основно със загниващи листа от растенията във водоема. Често се случва да се хранят и със здрави листа, особено в аквариумни условия, както и с мазната ципа по повърхността на водата. При извършените проучвания са открити остатъци от хранителни вещества в червата със следното съдържание: 85% детрит, 10% диатомни и 5% зелени водорасли.

 

Размножаване

Няма полов диформизъм, защото са хермафродити. В природата този охлюв се размножава веднъж годишно, а много рядко се стига и до второ поколение. Обикновено се размножават в периода от април до август всяка година. Яйцата се полагат основно по растителността и дъното. Развитието им продължава между 2 и 4 седмици след оплождането.

 

Важно

Констатирано е, че тялото на този охлюв често е нападано от яйца на гигантска ротатория Proales, както и от яйца на бръмбари от рода Haliplidae. Както и другите сладководни блатни охлюви, физата може да бъде заразена с чернодробен метил (trematodеs) като приемник - посредник. Заразените охлюви пренасят болестта върху птиците, рибите, бозайниците и земноводните, които се хранят с тях.

 

Практики за намаляване на популацията от физи в аквариума

 

Утвърдени са няколко основни:

- добавяне на техни естествени врагове - ботии, крибензиси, барбус пунтиус, барбус конхониус, едри цихлиди, охлюви (Anentome helena), които се хранят с други охлюви;

- Третиране на аквариума с препарати, съдържащи мед (Cu) - не се прилага в аквариуми с безгръбначни, напр. скариди и сладководни раци, защото вреди и на тях;

- Профилактика на внасяните в аквариума растения и оборудване (когато се вземат от друг аквариум, за който има съмнения, че има физи) с бледорозов разтвор на калиев перманганат;

- Специализирани капани.

 

Информацията е ползвана от сайта: www.aquaportal.bg